Prispejte nám prosím: SK2983300000002501272417

logo.png
Tvoríme priestor v prírode, EKO-park pre všetkých, čo sa chcú smiať, poznávať, baviť, objavovať, vzdelávať, tráviť čas s rodinou, rozvíjať sa a to všetko zábavnou a netradičnou formou v súlade s prírodou.
 
SME TU PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE, OD DETÍ AŽ PO PRARODIČOV

O nás

H4H je zamerané na vzdelávacie aktivity, služby v oblasti sociálneho poradenstva, spoluprácu v edukatívnej činnosti s materskými, základnými a strednými školami, osvetovú činnosť, penitencionárnu a postpenitencionárnu starostlivosť. Snahou H4H je zlepšovať celkový stav prírody, kultúry, tradícií a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Dlhodobým cieľom je taktiež zvýšiť toleranciu, rešpekt a zodpovednosť verejnosti voči prírode a životnému prostrediu. Úsilím je vytvárať projekty pre trvalo udržateľný rozvoj krajiny, dlhodobo ochraňovať a zveľaďovať prírodu a ekologicky vychovávať a nadväzovať na kultúrne dedičstvo.

EKO-park


Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na spoločné trávenie voľného času prostredníctvom nového EKO-parku. Vzájomné stretávanie, učenie sa jeden od druhého a strávenie spoločného času napriek všetkým generáciám formou zážitkov v súlade s prírodou. Aj dospelým ponúkneme možnosť na chvíľu vrátiť sa do detských čias a zabudnúť na problémy a starosti bežného života.

Park bude slúžiť širokej verejnosti. Miesto, ktoré sa vytvorí bude sprístupnené všetkým pre relax a oddych počas celého roka. V parku budú prepojené zmyslové zážitky spojené s hravosťou a fyzickým pohybom (hlavolamy, interaktívne úkony a podobne). Prínosom bude sociálny aspekt, kde budeme vidieť prepojenie troch generácií pri vzdelávacích programoch, zážitkových, ktoré povedú k zdravému životnému štýlu a ponúknu priestor pre stretávanie, k zodpovednému správaniu k iným ľudom, zvieratám a k prírode.

Našim cieľom je zároveň využiť prekrásnu prírodu malých Karpát a nevyužitú lúku o rozlohe 90 árov ponúknuť širokej verejnosti na stretávanie na ekológiu, ekonomiku, vzdelávanie, kultúru, životné prostredie, zdravie človeka, voľnočasové a športové aktivity pre všetky vekové kategórie.

Naši členovia

Kontakt

Názov združenia „H4H“

Sídlo:
Ulica Vladimíra Clementisa 6449/21
91701 Trnava
Slovenská Republika

IČO: 50708708

Registračné číslo:

Bankové spojenie: SK2983300000002501272417 / Fio banka, a.s.
©2018 H4H. All Rights Reserved.